Content Image
Content Image

VIKONEN; çalışanlarının özverili ve nitelikli katılımı ile sunduğu hizmet ve ürünlerinin kalitesi, teknolojik önderliği, etik değerlere ve taahhütlerine bağlılığı sayesinde müşterileri ve üçüncü şahıslar nezdinde memnuniyet ve güven sağlayarak dünya çapında bir kuruluş­ olmayı ve “MÜŞTERİ ODAKLILIK” anlayışı ile sektörün örnek firmaları arasındaki yerini almayaı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, VIKONEN'in hedefe ulaşılması ancak müşteri memnuniyetinin ­şahıslara bağlı kalmaksızın izlenebilir, belgeli ve sürekli iyileştirilebilir bir yönetim sistemi ile kontrol altına alınmasıyla mümkündür. Bu amaçla, uluslararası ISO 10002 Standardı esas alınarak bir Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi takip edilmektedir. Müşteri istek ve ­şikayetleri daima, kaliteli hizmet sunma anlayışı doğrultusunda; müşteri odaklılık, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, hesap verebilirlik, objektiflik, sürekli iyileştirme ve gizlilik prensipleri ile ele alınmaktadır.

Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri ­taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda sunulan ürünle veya hizmetle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiyetle ele alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. VIKONEN, Müşteri Memnuniyeti politikasını tüm çalışanlarına özenle aktarmakta ve bu doğrultuda tüm birimlerin bilinçli çalışmasına dikkat ederek, mükemmeliyeti hedeflemektedir.