Content Image
Content Image

VIKONEN; sunduğu hizmet ve ürünlerinin kalitesi, teknolojik önderliği, etik değerler ve taahhütlerine bağlılığı ile çalışanlarının özverili ve nitelikli katılımı sayesinde müşterileri ve üçüncü şahıslar nezdinde memnuniyet ve güven sağlayarak isim yapmayı, “ÇEVREYİ KORUYARAK” sınıfının en iyileri arasında yerini almayı hedeflemiştir.

Bu hedef çerçevesinde, VIKONEN’in Çevre Bilinci Politikası; çalışanların, kullanılan tesis, makine, araç, gereç ve ofislerin, üretilen bilginin, çevrenin ve çevredeki insanların, müşteriler ve üçüncü şahıslar nezdinde, uzun sürede ve haklı olarak kazanılan güven ve imajın, işlerimizden kaynaklanabilecek her türlü kirlilikten korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılmasıdır.

VIKONEN’in ana hedeflerinden biri olan bu hedefe ulaşılması ve gelecekte de korunabilmesi ancak Çevre Bilinci Politikası’nın şahıslara bağlı kalmaksızın izlenebilir, belgeli ve sürekli iyileştirilebilir bir yönetim sistemi altına alınması ile mümkündür. Bu amaçla, uluslararası ISO 14001 standardı esas alınarak çevreye tesir edebilecek bütün etken, risk ve işlevleri düzenleyen bir Çevre Yönetim Sistemi takip edilmektedir.