VIKONEN; sunduğu hizmet ve ürünlerinin kalitesi, teknolojik önderliği, etik değerlere ve taahhütlerine bağlılığı ile çalışanlarının özverili ve nitelikli katılımı sayesinde müşterileri ve üçüncü ­şahıslar nezdinde memnuniyet ve güven sağlayarak isim yapmış dünya çapında bir kuruluş olmayı, “SIFIR İŞ? KAZASI” anlayışı ile sınıfının en iyileri arasında yer almayı hedeflemektedir.

Bu hedef çerçevesinde, VIKONEN'in İş­ Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası; çalışanların, operasyonları sürdürdükleri tesis, makine, araç- gereç ve ofislerin, üretilen bilginin, çevrenin ve çevredeki insanların, müşteriler ve üçüncü ­şahıslar nezdinde, uzun sürede ve haklı olarak kazanılan güven ve imajın, işlerimizden kaynaklanabilecek her türlü tehlike ve kazadan korunmasıdır.

Bu noktadan hareketle, başta can güvenliği olmak üzere hedefimiz SIFIR İŞ KAZASI’dır.

Bu hedefe ulaşılması ve gelecekte de korunabilmesi ancak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası’nın ­şahıslara bağlı kalmaksızın izlenebilir, belgeli ve sürekli iyileştirilebilir bir yönetim sistemi altına alınması ile mümkündür. Bu amaçla, uluslararası OHSAS 18001 standardı esas alınarak İş­ Sağlığı ve Güvenliği’ne tesir edebilecek bütün etken ve riskleri düzenleyebilecek bir İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi takip edilmektedir.

Her çalışan başta kendi sağlığı ve can güvenliği olmak üzere tüm diğer çalışanları, malzemeleri, makine ve ekipmanları, bilgiyi, imajı herhangi bir tehlikeye atmayacak ­şekilde çalışmaktan ve çalıştırmaktan, çalışılmasını gözetmekten, kurallara uygun şekilde çalışılmadığı zaman uyarmaktan, kaza riski içerebilecek tüm kritik unsur ve etkenleri belirlemekten, ilgili eğitimi talep etmekten, gerekli tedbirleri almaktan, ilgili sistem ve talimatlara uymak ve uyulmasını sağlamaktan ve bunların sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesine etkin katılım ve katkıda bulunmaktan sorumludur.

Bunun sağlanması için her çalışan tarafından yılda bir kere sözlü ve yazılı olarak kişisel SIFIR KAZA SÖZÜ verilmektedir.

VIKONEN, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası’nın kuruluşun her seviyesinde anlaşılabilir ve bütün işlere uygulanabilir olmasını, devamlılığının sağlamasını ve istenmeyen sapmalardan ders alınarak sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Content Image
Content Image
Content Image