VIKONEN; sunduğu hizmet ve ürünlerinin kalitesi, teknolojik önderliği, etik değerlere ve taahhütlerine bağlılığı ile çalışanlarının özverili ve nitelikli katılımı sayesinde müşterileri ve üçüncü şahıslar nezdinde memnuniyet ve güven sağlayarak ve asla “KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYEREK” sınıfının en iyileri arasında yerini almayı hedeflemektedir.

Bu hedefe varılması ancak Kalite Yönetiminin şahıslara bağlı kalmaksızın izlenebilir, belgeli ve sürekli iyileştirilebilir bir yönetim sistemi altına alınması ile mümkündür. Bu amaçla, uluslararası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi esas alınarak kaliteye tesir eden bütün etken, süreç ve işlevleri düzenleyen bir Kalite Yönetim Sistemi takip edilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi ile her yeni işe başlamadan önce işverenlerin geçmiş deneyimleri de sorgulanarak kapsamlı risk analizlerinin yapılması, kaliteye tesir edebilecek tüm kritik unsur ve süreçlerin belirlenip irdelenmesi, gerekli önlemlerin zamanında alınarak sürekli iyileştirme yönünde hedefler konulması, sapmaların asgariye indirilip tekrarının önlenmesi, istenen ürün kalitesinin asgari kaynak kullanımıyla ve zamanında elde edilerek rekabetçi olunması, daha iyi hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetinin sağlanması ve tüm tedarikçiler ile işbirliği içinde olunması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda insan odaklı bir yaklaşımla çalışanların sürekli geliştirilmesi ve yapılan her faaliyette yerinde kalite bilinci ve sorgulayıcı yalın bakış açısını dikkate alan şirket kültürü benimsenmektedir.

VIKONEN, Kalite Yönetimi Politikası’nın kuruluşun her seviyesinde anlaşılabilir, bütün işlere ve süreçlere uygulanabilir olmasını, devamlılığının sağlamasını ve istenmeyen sapmalardan ders alınarak sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Content Image
Content Image